blame it on the birds....


All my mother wanted for Christmas was this birdfeeder from Eva solo, so off course she got one! But after spying through the windows for several days I have to say that something is seriously wrong.... The birds really want the food but either they fly directly in to the glass and crash, or they try to sit down but slide off...
In my mind there is only 2 conclusion to this strange situation: either Eva solo has focused so much on making a beautiful product and forgot the functional part, or the birds here in Lier, Norway must be really stupid. This might be a local problem since we kind of live in the middle of nowhere and therefore design is at total new experience for these poor farmer-birds, but so far the birdfeeder has worked more as a bird-crasher…5 kommentarer:

vinniethetsang said...

Ha ha, denne historien får meg til å tenke på en amerikansk dom, gjerne omtalt som Frans av Assissi-dommen. Frans av Assissi er jo en italiensk helgen. Mannen er altså hellig, og i likhet med de fleste hellige menn, hadde han en glorie over hodet. Frans var også så hellig at det vokste blomster i hans fotspor og småfugler kom til han og spiste fra hans hånd.

Vel, vår sak dreide seg om en "bird feeder" formet som Frans av Assissi, og hvor hendene til Frans var formet som matskåler. Vår Frans var dessuten en herlig elektronisk sak som beveget seg frem og tilbake på skinner. Kjøperen i saken hadde imidlertid vært uheldig nok til å kjøpe en Frans som hadde diverse koblingsfeil slik at alle fugler som satte seg på ham fikk elektrosjokk og døde. I stedet for blomster var det altså døde fugler som lå langs skinnene til Frans.

Den rettslige striden dreide seg om hvorvidt kjøperen hadde adgang tl å heve kjøpet, dette til tross for at det ville være en relativt smal sak å reparere feilkoblingen, men dette kan vi spare til en annen gang.......

Natalie said...

Jeg vet ikke helt om de har tenkt på fuglene i det hele tatt egentlig?! ALLE vet jo at hvis man uheldigvis skulle ha en fugl i huset (som har rotet seg inn), så flyr den kontinuerlig inn i vindusruten gang på gang. Så å lage den bird-feedern i glass var vel egentlig å skyte seg i foten (ikke salgsmessig såklart, men brukervennlig- brukeren=fuglen). Huff- den stakkars fuglen tror det er mat flyvene i luften, snakk om luremus... Men den lærer vel, gjør den ikke? Etter sånn ca 100 bom? Har du gjort deg noen formening om disse fuglene utenfor fatisk har lært seg hvordan de får tak i maten, Julia?

Julia Edin said...

desverre ser det ut tl at fuglene har gitt opp. nå sitter de i treet å skuler bort på den. hadde vært praktisk med en tellknapp sånn som på denne siden vår her, som teller antall kræsj om dagen. Mulig Eva solo har tenkt mer på dette som en fugle-fanger for katter, for arnold schwarzenegger, som min katt heter, har i hvertfall fått noen isvimeslåtte lette bytter i det siste. han hadde nok likt det enda bedre om de ble grillet slik som den Frans-dingsen...

natalie said...

åå nei. helt feilslått altså. kanskje det er noe med de lier-fuglene afterall. eller er fugler så dumme? eller er designen sååå dårlig?? huff-- kanskje noen burde si ifra til eva-solo? at de er skikkelig lure-mus (eller hva man sier på fuglespråk)

vinniethetsang said...

Hmmm......er det ikke slik i fuglenes verden at hannen ofte tvinger, eller sniker, seg til sex dersom hunnen ikke er interessert?

Sett en rekke tilfelle der underordnede haner går og voldtar hønene til sjefshanen mens denne er uoppmerksom. Det hele skjer lynraskt og seansene varer sjeldent mer enn noen sekunder.

I en slik verden må vel luremusfenomenet være ganske ukjent? Dette fordi luremusfenomenet nettopp forutsetter frivillighet. Tror derfor vi heller må finne opp et nytt begrep.

Noen forslag?

Post a Comment