IKKE GI OPP HÅPET! NISSEN EKSISTERER


En skikkelig gladnyhet i disse juletider. God jul alle sammen, må jeg få minne dere på at jeg er veldig glad i dere. Spis masse i jula!

En arkeologisk godbit lå for kort tid sidenpå sin egen gravhaug i vestibylen i De naturhistoriske samlinger på Bergen Museum. Et spinkelt,men godt ivaretatt skjelett av en av våre mest skye smånisser kunne beskues fram til jul. Deretter ble det ærbødigst transportert til et egnet arkiv for denne typen sjeldne fun hos osteologene. Det vesle nisseskjelettet ble funnet i en gravhaug som ble rasert for ikke så lenge siden på Vestlandet. Fra haugen ble det funnet små ben, tøy og lærbiter, en jernklump, en liten bergkrystall, nøtteskall, frø og korn....

Osteolog og forsker Anne Karin Hufthammer hadde sammen med kollega Gunnar Langhelle tatt hånd om den vesle skapningen, bestemt alder og plassert nissen på evolusjonskartet.
-Dette er en type nisse som følger en helt annen slektslinje enn julenissen, senternissen og andre større nissetyper , forteller Hufthammer.
Nisser lever trolig ganske spredt, og de blir svært gamle. Det er trolig årsaken til at det ikke før har vært brakt lignende funn til osteologene på Bergen Museum.

1 kommentarer:

Anonymous said...

Er dette en spøk?

Post a Comment